Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti!

 

Blago onome koji misli na uboga i slaba: u dan nevolje Jahve će ga spasiti!

Jahve će ga štititi i živa sačuvati, sreću mu dati na zemlji i neće ga predati na volju dušmanima..

Zavapih: “Jahve…tebi zgrijesih…”

Neprijatelji zlo govore o meni: “Kad će umrijeti i kad će mu nestati imena? I dođe li tko da me posjeti, himbeno govori, u srcu pakosti skuplja i vani opada. Mrzitelji moji svi složno šapuću o meni; zlo mi dosuđuju: Pa i prijatelj moj u koga se uzdah, koji blagovaše kruh moj, petu na me podiže.

Po tome ću znati da sam mio tebi:

što se dušmanin moj neće veseliti nada mnom.

Blagoslovljen Jahve, Bog Izraelov, od vijeka do vijeka! Tako neka bude! Amen!