Obiđite Sion i prođite njime, prebrojite kule njegove!…da biste kazivali budućem koljenu: “Takav je Bog, Bog naš zasvagda i dovijeka! On neka nas vodi! “

Slikovni rezultat za sion brdo

Što smo čuli, sada vidimo:

grad Jahve nad Vojskama, grad Boga našega – Bog ga utvrdi dovijeka.
Spominjemo se, Bože, tvoje dobrote usred Hrama tvojega.
Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja do nakraj zemlje doseže. Puna je pravde desnica tvoja; neka se raduje brdo sionsko!
Neka kliču gradovi Judini zbog tvojih sudova!
Obiđite Sion i prođite njime, prebrojite kule njegove!

Pogledajte dobro bedeme njegove, promotrite mu potanko dvorove: da biste kazivali budućem koljenu:
“Takav je Bog, Bog naš zasvagda i dovijeka! On neka nas vodi! ” Ps. 48. 9-15

Slikovni rezultat za sion brdo
Pitanje: Što je Sion? Što je Sionska gora? Što je biblijsko značenje Siona?

Odgovor: Psalam 87:2-3 kaže: „Draža su mu [Jahvi] vrata sionska nego svi šatori Jakovljevi. Divote se govore o tebi, grade Božji!” Riječ Sion javlja se više od 150 puta u Bibliji i u osnovi označava utvrdu. U Bibliji je Sion i Davidov i Božji grad. Kako se biblijski zapis nastavlja, riječ Sion prelazi iz osnovnoga značenja fizičkoga grada u duhovnije značenje.

Prvi spomen riječi Sion u Bibliji nalazimo u Drugoj Samuelovoj 5:7: „Ipak David osvoji Sionsku tvrđavu, to jest Davidov grad.” Dakle, Sion je prvotno bilo ime drevne jebusejske utvrde u gradu Jeruzalemu. Sion je s vremenom dobio preneseno značenje ne samo utvrde nego i grada u kojemu je stajala ta utvrda. Nakon što je David zarobio „Sionsku tvrđavu”, Sion se otada zvao „Davidov grad” (Prva knjiga o Kraljevima 8:1; Prva knjiga Ljetopisa 11:5; Druga knjiga Ljetopisa 5:2).

Kada je Salomon sagradio Hram u Jeruzalemu, značenje Siona se proširilo i uključivalo Hram i područje oko njega (Psalmi 2:6, 48:2, 11-12, 132:13). Sion se na kraju koristio kao ime grada Jeruzalema, Judejske zemlje i naroda Izraela kao cjeline (Izaija 40:9; Jeremija 31:12; Zaharija 9:13).

Najvažnija upotreba riječi „Sion“ je njezino teološko značenje. Sion se koristi u prenesenom značenju za Izrael kao Božji narod (Izaija 60:14). Duhovno značenje Siona nastavilo se u Novome zavjetu, gdje se pripisalo kršćanskom značenju Božjega duhovnoga kraljevstva, nebeskog Jeruzalema (Hebrejima 12:22; Otkrivenje 14:1). Petar govori o Kristu kao o ugaonom kamenu Siona: „Evo na Sionu postavljam ugaoni kamen, izabran, dragocjen; tko vjeruje u nj, sigurno neće biti postiđen” (Prva Petrova 2:6).

https://www.gotquestions.org/Hrvatski/sion.html

Ponovljeni zakon 32,4 “On je Stijena, djelo mu je savršeno, jer pravi su svi njegovi putovi. Bog je on vjeran i bez zloće, pravedan je on i pravičan.”

“Gospodin je STIJENA moja, TVRDAVA moja i izbavitelj moj. ” Psalam 18,2
“…i svi bijahu u Mojsija kršteni u oblaku i moru, i svi su isto duhovno jelo jeli
i svi su isto duhovno piće pili:
jer pili su iz duhovne STIJENE koja ih je pratila, a ta STIJENA bijaše Krist. 1. Korinćanima 10,1-4
Dakle Stijena spasenja bijaše Isus Krist.

“Ja i Otac, jedno smo.” Isus Krist

24 “Tko god sluša ove moje riječi i tako čini, mudar je kao i čovjek koji gradi kuću na čvrstoj stijeni.

25 Zapljušti kiša, navale bujice, zapušu vjetrovi i stanu šibati kuću, ali se ona ne sruši jer je izgrađena na stijeni.”    Matej 7.

 

Slikovni rezultat za tko ne gradi na stijeni isus
Ponovljeni zakon 32,31

Al` stijena nasim neprijateljima, nije poput naše Stijene; osuđeni su naši neprijatelji.”

Ponovljeni zakon 32,37

“Tad će reći: `Ta gdje su bozi njihovi, gdje stijena kojom se zaklanjahu?”

 

Apostol Marijana


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d