“Bolji je siromah koji živi bezazleno,… nego bogataš koji kroči krivim putem.” Mudre izreke

“Koji zapuštaju Zakon, veličaju opake, a koji se drže Zakona, protive im se.

Lav koji riče i gladan medvjed: takav je opak vladalac siromašnu narodu.

Nerazuman knez čini mnoga nasilja, a koji mrzi lakomost, dugo živi.

Koji zapuštaju Zakon, veličaju opake, a koji se drže Zakona, protive im se.

Velika je slava kad se raduju pravednici, a kad se dižu opaki, ljudi se kriju.”

Biblija, Mudre izreke 28.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d