“Ovo ti pišem u nadi da ću ubrzo doći k tebi. A okasnim li, da znaš kako se treba vladati u kući Božjoj. Koja je Crkva Boga živoga, stup i uporište istine.”


“Dakle, preporučujem prije svega da se obavljaju prošnje, molitve, molbenice i zahvalnice za sve ljude,
za kraljeve i sve koji su na vlasti, da provodimo miran i spokojan život u svoj bogoljubnosti i ozbiljnosti.
To je dobro i ugodno pred Spasiteljem našim Bogom,
koji hoće da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine.

Jer,

jedan je Bog,

jedan je i posrednik između Boga i ljudi,

čovjek – Krist Isus.”

“Hoću dakle,

da muškarci mole na svakome mjestu,

podižući čiste ruke bez srdžbe i raspre;

isto tako i  žene – u doličnu držanju:…”

1.Timotejeva