“Vježbaj se u pobožnosti! … Zapovijedaj to i naučavaj!… Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju… Pripazi na samog sebe i na poučavanje! Ustraj u tome! Jer to vršeći, spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju… Svjetovne pak i bablje priče odbijaj!” 1. Tim. 7, 11,13,16

“Uistinu, tjelesno vježbanje malo čemu koristi, a pobožnost je svemu korisna jer joj je obećan život – sadašnji i budući.”

“Duh izričito govori da će u posljednja vremena neki otpasti od vjere i prikloniti se prijevarnim duhovima i zloduhovskim naucima.

A sve to pod utjecajem himbe lažljivaca otupjele savjesti
koji zabranjuju ženiti se i nameću uzdržavati se od jela što ih je Bog stvorio da ih sa zahvalnošću uzimaju oni koji vjeruju i znaju istinu.

Doista, svako je Božje stvorenje dobro

i ne valja odbaciti ništa što se uzima sa zahvalnošću

jer se posvećuje riječju Božjom i molitvom.”

 

“To izlaži braći i bit ćeš dobar poslužitelj Krista Isusa, hranjen riječima vjere i dobroga nauka za kojim postojano ideš.

Ta za to se trudimo i borimo jer se pouzdajemo u Boga živoga koji je Spasitelj svih ljudi, ponajpače vjernika.”

 

“Nitko neka ne prezire tvoje mladosti, nego budi uzor vjernicima u riječi, u vladanju, u ljubavi, u vjeri, u čistoći.

Ne zanemari milosnog dara koji je u tebi, koji ti je dan po proroštvu zajedno s polaganjem ruku starješinstva.

Oko toga nastoj, sav u tom budi da tvoj napredak bude svima očit.”

1. Timotejeva