” Sveti ce se svetiti, …pogani poganiti.” Biblija

“Sebicnost i samozivost ce unistiti cijeli svijet.” N.A.

 

“A ovo znaj:

u posljednjim danima nastat će teška vremena.

Ljudi će doista biti sebeljupci, srebroljupci, preuzetnici, oholice, hulitelji, roditeljima neposlušni, nezahvalnici, bezbožnici,
bešćutnici, nepomirljivci, klevetnici, neobuzdanici, goropadnici, neljubitelji dobra,
izdajice, brzopletnici, naduti, ljubitelji užitka više nego ljubitelji Boga.

Imaju obličje pobožnosti, ali snage su se njezine odrekli.

I njih se kloni!

Od njih su doista oni što se uvlače u kuće i zarobljuju ženice, natovarene grijesima, vodane najrazličitijim strastima:
one uvijek uče, a nikako ne mogu doći do spoznaje istine.

Kao što se Janes i Jambres suprotstaviše Mojsiju, tako se i ovi, ljudi pokvarena uma, u vjeri neprokušani, suprotstavljaju istini.

Ali neće više napredovati jer bezumlje će ovih postati očito, kako se to i onima dogodilo.

Zli pak ljudi i vračari napredovat će sve više u zlu – kao zavodnici i zavedeni.”

2.Tim.3.