Jahve mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? …Jahve je štit života moga: pred kime da strepim? Psalam 27.1.

“2. Kad navale na me zlotvori da mi tijelo žderu,

protivnici moji i dušmani,

oni posrću i padaju.

3. Nek` se vojska protiv mene utabori,

srce se moje ne boji;

nek`i rat plane protiv mene,

i tada pun sam pouzdanja.

5. U sjenici svojoj on me zaklanja u dan kobni;

skriva me u skrovištu Šatora svoga,

na hridinu on me uzdiže.

6. I sada izdižem glavu iznad dušmana oko sebe…

10. Ako me otac i mati ostave, Jahve će me primiti.

9.Ne skrivaj lica svoga od mene. Ne odbij u gnjevu slugu svoga! Ti, Pomoći moja, nemoj me odbaciti! I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj!

12. Bijesu dušmana mojih ne predaj me,…

14. Čekaj Gospoda,

budi utješen i hrabra srca:

čekaj Gospoda!”


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d