“Tvrdo vjerujem, da ću gledati dobrotu Gospodnju u zemlji živih.” Ps.27.13.

Psalam 27.

“4. Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim:

da živim u Domu Jahvinu sve dane života svoga,

da uživam milinu Jahvinu i Dom njegov gledam.

8. Srce moje govori pred tobom što si rekao:

“dodi i govori sa mnom.”;

i moje srce odgovara:

 Gospode, ja dolazim !

9. Ne skrivaj lica svoga od mene….

I ne ostavi me, Bože, Spasitelju moj!

11. Nauči me, Jahve, putu svojemu,

ravnom me stazom povedi poradi protivnika mojih.”


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d