Božje ime je „JA JESAM“, a ne „ JA IMAM“

Bog se objavio u (Izlasku 3:14):

” Ja sam koji jesam.”

(Hebrejski haw-yaw’ – onaj koji egzistira kontinuirano, utemeljen, koji ostaje.)

Isus je za sebe rekao u Ivanu 8:24 :” … Ja jesam …Ja postojim.~

Božje ime govori o njegovom osnovnoj odlici – kao onome tko jeste na početku samoga bivanja,  i po kome onda, posljedično, sve drugo jeste.

Božji identitet se ne bazira na onome sto on ima, nego sto jeste. Tako nas odnos sa Bogom se ne bazira na našim odnosima prema nekim vanjskim obilježjima, nego upravo odnosom u samom bitku: naše bivstvovanje u Bogu, mirenje sa Božjim duhom, našim dahom koji je od Boga, našim bitkom koji je od njega. A sto je i temeljni identitet nas samih kao Božje djece.

Kroz ovo identificiranje nas samih, dolazi nam onda posljedično, svi blagoslovi Božji: ŽIVOT, ZDRAVLJE, SLOBODA, MIR, LJUBAV, RADOST, NAPREDAK.

Kroz svoja objavljena imena, Bog je ujedno objavio po jednu važnu istinu koja govori:

Tko Bog jeste:

Jahve rafa –  naš iscijelitelj,

Jahve shalom – Bog naš mir,

El shadaj – Svemogući Bog,

Jahve jira – Bog koji proviđa u svakoj našoj potrebi

Jahve sidkenu – Bog naša pravednost

Jahve makadeš – Bog naša svetost

U Isusu je naš:

Život, Mir, Ljubav, Zdravlje, Blagoslov, Oproštenje grijeha

U Duhu Svetom je naša:

Radost, Sloboda, Mudrost

Ne zaboravimo:

Bog nije samo Onaj koji nešto daje, već je Bog Onaj TKO I JEST.

Božja imena u Bibliji odnose se na određenu karakteristiku ili način, kojim je Bog očitovao svoje djelovanje. Taj se način djelovanja, To svojstvo i nama približuje , kad ga pozovemo, zatražimo, kad mu se s ljubavlju obratimo.

Bog je zainteresiran prvo da svoj bitak osvijestimo, koji je u njemu, i da se u samom svom duhu družimo sa njim. Budemo jedno sa njim.

Bog sam zna sto nam je potrebno kao osnovno i to sam osigurava za nas.

Nakon takvoga odnosa i spoznaje, dolazi tek ostali odnosi i iskanja .

Ni jedna teološka ni filozofska rasprava, ni sva duhovna spoznaja drugih ljudi, ne može nam pokazati, ni predočiti ono što može sam Gospodin o sebi po svojim svetim imenima.

U Bibliji se spominju mnoga imena Božja.

IMENA BOGA OCA

JAHVE (JHVH)-«Ja jesam «Ja sam koji jesam- 6823 puta u Starom Zavjetu
ABBA-« Otac» na Aramejskom, Rim 8,15 Gal4,6 Mt, 6,9
ADONAI- «Moj gospodin»(gospodar ) vlasnik, post, 15,2 izl 4, 10, 13 još7,7 2 Sam7, 18 ,20
EL OHIM-Bog stvoritelj, moćan, snažan, nadmoćan.» 2500 puta u Starom Zavjetu
EL ŠADAJ svemogući Bog u svemu dovoljan ,više nego dovoljan za mene. 48 puta u Starom Zavjetu
EL ELION –Najviši Bog, Višnji ili svevišnji Ps91,1 7,18 47,3 97.9
EL ROI-Svevid Bog. Bog koji sve vidi, Post.16, 13
EL OLAM–Bog vječni post.21,33- pnz23 ,37
JAHVE CIDKENU- Gospodin naša pavednost Jer.23, 6
JAHVE MEKADEŠ – Gospodin koji nas posvećuje Izl 31, 13 Lev 20 . 7,8 21, 8 2, 9,32
JAHVE ŠALOM – Gospodin naš mir Suci 6. 24
JAHVE ŠAMA – Gospodin je uvijek prisutan, Gospodin je blizu EZ 48. 35
JAHVE RAFA –Gospodin koji iscjeljuje, gospodin naš iscjelitelj. Izl. 15,25
JAHVE JIRA—Gospodin koji proviđa, Gospodin koji me opsKrbljuje, brine se za mene, Gospodin Će se pobrinuti za to .Izl 17. 15
JAHVE NISI-Gospodin stijeg naše pobjede, naša pobjednička Zastava.Izl.17.15
JAHVE ELOHENU- Gospodin Bog naš Ps.99, 8,9
JAHVE ROI- Gospodin moj pastir-ili blizak prijatelj s kojim dijeliš sve. Ps.23,1 izl. 33,11
JAHVE CEVAOT (SEBAOT). Gospodin nad vojskama, zapovjednik vojskovođa Ps.24.101Sam.1,3
ADONAI KANA – Bog ljubomorni( želi zaštititi) Izl.33. 14
ATIK-pradavni 7,9.13
KADOŠ-sveti Iz 57, 15


Apostol Marijana (na osnovu teksta sa interneta)

Ako na zapadu za provjeru materijalnog stanja, se pita čovjeka: Koliko vrijediš?

Onda lako možemo prenijeti to isto pitanje i na naše duhovno bogatstvo, duhovni  svijet. Mi JESMO, po Bogu jesmo, i samim tim Bogu vrijedimo jednako, ali koliko u duhovnim principima gradimo naš svijet, to je ta duhovna težina koju i nakon naše smrti, mi prenosimo na nebo.

Kada je Bog presudio duhovnu vrijednost kralja u Babilonu, on ga je duhovno izvagao na svojoj tezulji i rekao mu večer prije noći u kojoj je ovaj ubijen : ” Izmjeren si… i nađen prelagan.” I nakon njegove nasilne smrti tu večer, njegovo kraljevanje dao drugima.