“Ne boj se, ja sam prvi i posljednji. I živi. I bio sam mrtav, i evo živim u vijeke vjekova, i imam ključeve od smrti i podzemlja.” Isus Krist


Otkrivenje 1,12- 18

I okrenuh se, da vidim…

… Sina čovječjega, obučena u dugačku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnim.
A glava njegova i kosa bijela kao bijela vuna, kao snijeg; i oči njegove kao plamen ognjeni;
I noge njegove kao mjed, kad se rastopi u peći; i glas njegov kao šum voda mnogih;
I imao je u svojoj desnoj ruci sedam zvijezda, i iz usta njegovih izlazio mač oštar s obje strane; i lice njegovo kao što sunce sja u sili svojoj.
I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovim kao mrtav. I metnu desnicu svoju na me govoreći:

“Ne boj se,

ja sam prvi i posljednji.

I živi:

i bio sam mrtav,

i evo živim u vijeke vjekova,

i imam ključeve od smrti i podzemlja.”


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d blogeri kao ovaj: