ISUS I GRIJEH : Čovječe, daje ti čistu prošlost! Održi je čistom.

Što dakle? Imamo li prednost? Ne baš! Jer upravo optužismo sve, i Židove i Grke, da su pod grijehom, kao što je pisano: Nema pravedna ni jednoga. (Rimljanima 3,9.10 JB)

Jer plaća je grijeha smrt, a dar Božji jest život vječni u Kristu Isusu, Gospodinu našem. (Rimljanima 6,23 JB)

Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde. (1. Ivanova 1,9 JB)

 On [Ivan Krstitelj] obiđe svu okolicu jordansku propovijedajući obraćeničko krštenje na otpuštenje grijeha. (Luka 3,3 JB)

 

Što treba učiniti sa grijehom?

1. Priznati Bogu grijeh.

Operi me svega od moje krivice, od grijeha me mojeg očisti! Bezakonje svoje priznajem, grijeh je moj svagda preda mnom. (Psalam 51,4.5 JB)

2.Ocistiti se od novopocinjenih grijeha.

Poškropi me izopom da se očistim, operi me, i bit ću bjelji od snijega! Objavi mi radost i veselje, nek’ se obraduju kosti satrvene! Odvrati lice od grijeha mojih, izbriši svu moju krivicu! Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni! Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene! Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim!(Psalam 51,9-14 JB)

3. Ne dozvoliti da te grijesi muce. Isusova zrtva je dovoljna za oprostenje i ne davanja vlasti grijeha nad covjekom.

Blažen onaj kome je grijeh otpušten, kome je zločin pokriven! Blago čovjeku kome Jahve ne ubraja krivnju i u čijemu duhu nema prijevare! Prešutjet’ sam htio, al’ kosti mi klonuše od neprestana jecanja. Danju i noću ruka me tvoja tištala, snaga mi se trošila k’o za ljetnih žega. Tad grijeh svoj tebi priznah i krivnju svoju više ne skrivah. Rekoh: “Priznat ću Jahvi prijestup svoj”, i ti si mi krivnju grijeha oprostio. Zato nek’ ti se moli pobožnik svaki u času nevolje. Kad bujice silne navale, njega neće stići. Utočište ti si moje, od tjeskobe ti ćeš me sačuvat’, odjenut’ me radošću spasenja. (Psalam 32,1-7 JB)

 


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d