Volim te na dva načina…

Slikovni rezultat za christian love

“Volim te na dva načina:

Sebičan, i onaj drugi način,
koji te je vrijedan.

U sebičnoj ljubavi
ti i samo ti si mi na umu.

U onoj drugoj vrsti ljubavi,
ti svoju koprenu podižeš

i daješ mi da svoje oči
nahranim tvojim licem živućim.”

– Rabija iz Basre
(sufijska pjesnikinja iz 8. stoljeća)


 

25 Muževi, ljubite svoje žene, kao što je i Krist ljubio crkvu i sebe samoga predao za nju,

26 Da je posveti, očistivši je kupelju vodenom u riječi,

27 Da on prikaže sebi slavnu crkvu, koja nema ljage ni nabora, ili što slično, nego da bude sveta i neokaljana.

28 Tako su dužni i muževi ljubiti svoje žene kao svoja tjelesa. Tko ljubi svoju ženu, sebe samoga ljubi.

29 Jer nitko nije nikad zamrzio na svoje tijelo, nego ga hrani i grije kao i Krist crkvu,

30 Jer smo udovi tijela njegova od mesa njegova i od kostiju njegovih.

31 Zato će ostaviti čovjek oca svojega i majku, i prionut će uz ženu svoju, i bit će dvoje jedno tijelo.

32 Tajna je ovo velika; a ja velim obzirom na Krista i na crkvu.

33 Ali i vi svaki pojedini neka ljubi onako svoju ženu kao sebe samoga; a žena neka poštiva svojega muža!

 

Efežanima, 5


 

U duhu….

Pravi klanjaoci će se klanjati u duhu i istini…     

Gospodin je duh.                 Biblija

Ivanova 4,7-8

Ljubljeni, ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga; i svaki, koji ljubi, od Boga je … Koji ne ljubi, ne poznaje Boga, jer je Bog    ljubav.

 

Savršena ljubav…