Zakone ću svoje staviti u dušu njihovu i upisati ih u njihova srca. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj.

” Daću zakone svoje u misli njihove, i na srcima njihovima napisaću ih, i biću im Bog, i oni će biti meni narod. ”

” Dat da zakone svoje u pamet njihovu, i na srcima njihovim napisat ću ih, i bit ću im Bog, i oni će biti narod moj. ”

Hebrejima 8,10


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d