“Blagoslovljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista”

“…koji nas nanovo rodi za životnu nadu…”

Za razliku od onih koji:

“…  od straha pred smrću – kroza sav život bijahu podložni ropstvu.”

Heb.2.15.