” Ja ću potresti nebesa i zemlju! – riječ je Jahve nad Vojskama – Oborit ću prijestolja kraljevstvima i uništit ću moć kraljevima naroda….Toga dana…uzet ću te,… slugo moja … i stavit ću te kao pečatnjak, jer tebe izabrah” Hag.2.21-22

“Prevrnut ću bojna kola i one na njima, konji i konjanici njihovi bit će oboreni, past će od mača brata svojega.

Toga dana” – riječ je Jahve nad Vojskama – “uzet ću te, Zerubabele,sine Šealtielov, slugo moja” – riječ je Jahvina – “i stavit ću te kao pečatnjak, jer tebe izabrah” – riječ je Jahve nad Vojskama.”

Hag.2.22-23