“Da mu i tisuću zakona svojih napišem, oni ih smatraju tuđima.” Hoš. 8,12

“Ljubi Gospodina, Boga svojega, i svoga bližnjega kao sebe samoga.”


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d