“Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve!”

“A ovo je navještaj koji smo čuli od njega i navješćujemo vama.”

Bog je svjetlost i tame u njemu nema nikakve! “ 1. Iv.1.5

imakges

Dakle ni dualizam – Svjetlo i tama su ravnopravni i jedan uvjetuju drugoga.

Ni jing-jang – U svakoj tami ima svjetla i u svakom svjetlu tama.

Ne opisuju Boga, i njegove pricipe.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d