“Zaručit ću te sebi dovijeka… ” Hoš.2.21

” Zaručit ću te u pravdi i u pravu,

u nježnosti i u ljubavi;

zaručit ću te sebi u vjernosti

i ti ćeš spoznati Jahvu.

 

 

U onaj dan – riječ je Jahvina –

odazvat ću se nebesima,

a ona će se zemlji odazvati… “