“…oborit ću suca u njemu i poklati sve knezove s njime, veli Jahve Gospod…, jer odbaciše Zakon i njegovih se odredaba ne držahu; zavedoše ih lažni bozi… piju vino oglobljenih u Domu Boga svojega. …odluka je neopoziva.” Amos 2.3-4

imačges

Amos 2,1 Ovako govori Jahve: … odluka je neopoziva…
Amos 2,2 pustit ću oganj … da dvorce kerijotske sažeže,… oborit ću suca u njemu i poklati sve knezove s njime,” veli Jahve Gospod.
Amos 2,4 Ovako govori Jahve: … odluka je neopoziva: jer odbaciše Zakon Jahvin i njegovih se odredaba ne držahu; zavedoše ih lažni bozi za kojima iđahu očevi njihovi,
Amos 2,5 pustit ću oganj na Judu, da sažeže dvorce jeruzalemske.
Amos 2,6 Ovako govori Jahve… za četiri zločina, odluka je neopoziva: jer prodavahu pravednika za srebro i nevoljnika za sandale;
Amos 2,7 jer gaze po glavi siromahu i sirotinju na zlo vode; sin i otac k istoj djevojci idu da oskvrnu moje sveto ime;
Amos 2,8 i na haljinama u zalog uzetima leže kraj svakoga žrtvenika; i piju vino oglobljenih u Domu Boga svojega.

Amos 2,11 Ja podigoh proroke izmeđ` vaših sinova i nazirejce među vašim mladićima. Nije li tako, sinovi Izraelovi? – riječ je Jahvina.
Amos 2,12 Al` vi nagnaste nazirejce da vino piju, a prorocima zapovjediste: `Ne prorokujte!`
Amos 2,13 Gle, ja vas prignječujem o tlo pod vama, k`o što vršalice gnječe klasje;
Amos 2,14 neće biti bijega brzu, jaka neće učvrstiti snaga, junak se neće spasiti,
Amos 2,15 strijelac se neće održati, hitri trkač pobjeć` neće, nit` će jahač umaći,
Amos 2,16 najsrčaniji će ratnici bježat` nagi onog dana” – riječ je Jahvina.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

Komentari

Jedan odgovor na ““…oborit ću suca u njemu i poklati sve knezove s njime, veli Jahve Gospod…, jer odbaciše Zakon i njegovih se odredaba ne držahu; zavedoše ih lažni bozi… piju vino oglobljenih u Domu Boga svojega. …odluka je neopoziva.” Amos 2.3-4”

%d blogeri kao ovaj: