“Izvadit ću iz tijela njihova srce kameno i dat ću im srce od mesa.”

” I ja ću im dati novo srce i nov ću duh udahnuti u njih:

iščupat ću iz njih njihovo kameno srce i stavit ću u njih srce od mesa,

da hode po mojim naredbama

i da čuvaju i vrše sve moje zakone.

I bit će oni moj narod, a ja Bog njihov! ” Ezekiel 11.19,20

dcxprp-21c2d989-83ea-4d23-a680-f135e27ad3cf