“Zakle se Jahve Gospod svetošću svojom: “Dolaze vam, evo, dani kad će vas izvlačiti kukama, a posljednju od vas ostima.” Am. 4.2

Amos 4,1 Počujte ovu riječ, …, tlačite potrebite, ugnjetavate siromahe, govorite muževima: “Donesi da pijemo!
Amos 4,2 Zakle se Jahve Gospod svetošću svojom: “Dolaze vam, evo, dani kad će vas izvlačiti kukama, a posljednju od vas ostima.
Amos 4,3 Kroz pukotine ćete izlaziti, ne obziruć` se nikamo, i biti bačene prema Hermonu” – riječ je Jahvina.
Amos 4,4 “Idite samo u Betel i griješite, u Gilgal i množite grijehe svoje! …


Amos 4,9 “Udarah vas snijeću i medljikom, sasuših vam vrtove i vinograde, proždriješe vam skakavci smokve i masline, pa ipak se ne obratiste k meni” – riječ je Jahvina.
Amos 4,10 “Poslah na vas kugu poput kuge egipatske; mladiće vaše poklah mačem, a konji vam bjehu k`o plijen odvedeni; napunih vam nosnice smradom iz tabora vašega, pa ipak se ne obratiste k meni” – riječ je Jahvina.
Amos 4,11 “Obarah vas k`o što Bog obori Sodomu i Gomoru, bijaste k`o glavnja iz ognja istrgnuta, pa ipak se ne obratiste k meni” – riječ je Jahvina.
Amos 4,12 “Stog ću, Izraele, ovako s tobom postupiti, i jer ću tako s tobom postupiti, pripravi se, Izraele, da susretneš Boga svoga!
Amos 4,13 Jer, gle, on sazda planine i stvori vjetar, otkriva čovjeku misao svoju, on tvori zoru i mrak, i penje se na vrh visova zemaljskih, Jahve, Bog nad Vojskama, njegovo je ime.