“Njegova smo kuća mi ako sačuvamo smjelost i ponos nade.”

“No, Mojsije bi ovjerovljen u svoj njegovoj kući

da bi jamčio ono što je trebalo biti rečeno,

ali Krist je kao Sin, i nad svom njegovom kućom.

Njegova smo kuća mi ako sačuvamo smjelost i ponos nade.

Svaka kuća, naime, ima svog graditelja, a graditelj svega je Bog.

Zato je, kao što kaže Sveti Duh: Danas, ako čujete njegov glas,

Ne stvrdnite svoja *srca …”

Heb. 3.5-8


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d