“… Čaplje i pelikani počivat će noću na glavicama stupova, sova će hukati na prozoru, gavran graktati na pragu…” Sef.2.14

“To li je veseli grad koji je stolovao u miru, koji je u svom srcu govorio: “Ja, i jedino ja!” Gledaj! Postade razvalina, brlog zvjerinji! Svi koji pokraj njega prolaze zvižde i mašu rukama.” Sef.2.15

“Za njih će Jahve biti strašan: kad uništi sve bogove zemaljske, pred njim će se pokloniti – svaki na svojoj zemlji – svi otoci naroda.” Sef.2,11


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d