“Eva: “Muško sam čedo stekla pomoću Jahve!” …. Anđeo Mariji odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.”


“Čovjek pozna svoju ženu Evu, a ona zače i rodi Kajina, pa reče: Eva: “Muško sam čedo stekla pomoću Jahve!” Pos. 4.1
——————————————————————————————
“No anđeo joj reče: “Ne boj se, Marijo! Ta našla si milost u Boga.
Evo, začet ćeš i roditi sina i nadjenut ćeš mu ime Isus. Luka 1.31

Nato će Marija anđelu: “Kako će to biti kad ja muža ne poznajem?”
Anđeo joj odgovori: “Duh Sveti sići će na te i sila će te Svevišnjega osjeniti. Zato će to čedo i biti sveto, Sin Božji.” Luka 1.34-35


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d