“Pozdravljaju vas svi sveti, ponajprije oni iz careva dvora.” Fil. 4.22

undefined

Kraljevski dvor. — obuhvaćalo je mnoštvo osoba svih starosnih dobi i ranga i zanimanja. Dr. Lightfoot, u vrlo zanimljivom stručnom tekstu ovog stiha, napomenuvši da se na ove kršćane iz Cesarinog domaćinstva aludira kao da su dobro poznati Filipljanima, istražio je različita imena koja se spominju u Rimljanima 16. (tri godine prije ovog vremena), i nalazi da su mnogi od njih identični imenima koja se zapravo nalaze u nadgrobnim natpisima, a pripadaju članovima “domus Augusta” ili carskog domaćinstva. … ma gdje se nalazio zatvor Pavla, on teško da nije mogao preko pretorićana steći određenu komunikaciju s carevim kućanstvom, čiji su tjelohranitelji oni bili; a čini se da aluzija ovdje pokazuje da su ti kršćani Cezarovog domaćinstva iz nekog razloga bili posebno poznati s njim. Vjerojatno je stoga iz tog domaćinstva dodao nove obraćenike Kristu; i ovdje to spominje, kao što je i prije govorio o očitovanju njegovih veza u “prætorijumu” (Filipljanima 1:13), kako bi pokazao Filipljanima da je njegovo samo zatvaranje dalo posebnu priliku za širenje evanđelja.

…Ponekad se pretpostavljalo da su te osobe, s druge strane, bile članice carske obitelji, a to se koristilo ili za dokazivanje izvanrednog napretka Evanđelja u najvišem rimskom društvu tijekom prvog zatočeništva Pavla…

…Biskup ilustrira svoje izjave iz vrlo brojnih natpisa o ukopima članova „Domaćinstva“ pronađenih u posljednjih 170 godina u blizini Rima, većinom iz razdoblja Julijskog i Klaudijskog cara. A imena osoba u tim natpisima omogućavaju neobično velik broj slučajnosti s popisom u Rimljanima 16; među njima su Amplias, Urbanus, Apelles, Tryphæna, Tryphosa, Patrobas, Philologus. … Bp Lightfoot iz ovog cijelog dokaznog materijala zaključuje da je velika vjerojatnost da su “sveci” u Rimljanima 16 bili isti “sveci” koji ovdje šalju pozdrave iz Rima.

…oni iz Cezarovog kućanstva – robovi i rođaci Nerona koji su vjerojatno bili preobraćeni Pavlovim učenjem dok je bio zarobljenik u pretorijanskoj kasarni u palači. Philippi je bio rimska “kolonija”, pa bi moglo doći do veze između građana materinskog grada i onih iz kolonije; posebno između gradova iz oba grada koji su bili kršćani, pretvoreni koliko ih je istoga apostola, i pod sličnim okolnostima je bio zatvoren u Filipima, kao što je sada u Rimu.

Stih 22. – Sve vas sveci pozdravljaju, uglavnom oni koji pripadaju Cezaru. Svi kršćani u Rimu, ne samo osobni prijatelji i drugovi svetog Pavla. Nije jasno zašto on posebno naglašava one koji pripadaju Neronom kućanstvu. Razlog koji je dao Hrizostom djeluje pomalo fantastično: “Ako bi oni koji su živjeli u palačama prezirali sve zbog Carstva nebeskog, mnogo više bi to trebali činiti i Filipljani.” Neki su od njih možda bili poznati filipinskim kršćanima. Pojam familia ili domus Cezaris obuhvaćao je sve činove, od najvišeg dužnosnika do najnižeg slobodnjaka ili roba. Vjerojatno su oni koji su ovdje spominjani pripadali skromnijim klasama. Ali, u svakom slučaju, riječi svetog Pavla dokazuju da je njegovo propovijedanje prodrlo u taj ponor sve zloglasnije palače Nerona.

https://biblehub.com/commentaries/philippians/4-22.htm


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d