“Tad se raspadoše vječne planine, bregovi stari propadoše… Njegove su staze od vječnosti.” Hab. 3-6

“Eda li se na rijeke razgnjevi Gospod?

eda li se na rijeke raspali gnjev tvoj?

na more jarost tvoja, kad si pojezdio na konjma svojim i na kolima svojim za spasenje?” Hab.3.8


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d