“… Konji su mu meso, a ne duh.”

“Teško onima što slaze u Egipat po pomoć i nadu u konje polažu te se uzdaju u mnoga kola i u mnoštvo konjanika, ne gledajuć s uzdanjem u Sveca Izraelova i od Jahve savjeta ne tražeći. ” Izaija .31.1

“Egipćanin je čovjek, a ne Bog; konji su mu meso, a ne duh; kada Jahve rukom mahne, posrnut će pomagač i past će onaj komu pomaže – svi će zajedno propasti.” Izaija 31.3

” Omiljet će mi kuća Judina, spasit ću je Jahvom, Bogom njihovim, a neću je spasiti lûkom, mačem ni kopljem, ni konjima ni konjanicima.”

” Oko je Jahvino nad onima koji ga se boje, nad onima koji se uzdaju u milost njegovu.” Ps. 33.18

“Pogledam, a ono konj bijelac i u njegova konjanika luk. I dan mu je vijenac te kao pobjednik pođe da pobijedi. ” Otk. 6.2

“A broj četa konjaničkih (nebeskih), kako sam čuo, bijaše dvije milijarde milijarda… Ovako u viđenju vidjeh konje i njihove jahače:” Otk. 9.16


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d blogeri kao ovaj: