Kćeri Eve: Rahela i Lea. I njihova djeca: djeca Ljubavi i djeca Zakona (religije).

Djeca ljubavi proganjat će djecu zakona. Mada imaju istoga Oca.

Baš kao I Hagara i Sara, i njihova djeca Jišmael i Izak, od istoga oca.