“Izaka je bilo strah reći: „To mi je žena”, jer je mislio: „Ljudi iz ovog mjesta ubit će me zbog Rebeke”, zato što je bila vrlo lijepa. “

“Kad su se ljudi iz tog mjesta raspitivali za njegovu ženu, on je govorio: „To mi je sestra.”

Pošto se Izak tamo duže zadržao, jednom je Abimeleh, car Filisteja,
gledao kroz prozor i spazio ga kako grli svoju ženu Rebeku.

Abimeleh je odmah pozvao Izaka i rekao mu:

„Ona ti je u stvari žena! Zašto si onda rekao: ‘To mi je sestra’?”

Tada mu je Izak odgovorio: „Tako sam ti rekao jer sam se plašio da ću
zbog nje poginuti.”

Abimeleh je zatim rekao: „Šta si nam to učinio? Zamalo što
neko iz naroda nije legao s tvojom ženom, i ti bi tako na nas svalio krivicu!”

Tada je Abimeleh cijelom narodu dao ovu zapovijed:

„Tko god dirne ovog čovjeka i njegovu
ženu biće pogubljen!” “

1. Moj.26. 7- 11

“Kad je bio blizu Egipta, Abram je rekao svojoj ženi
Sari:

„Molim te, poslušaj me.

Znam da si lijepa žena.

Kad te Egipćani vide, reći će: ‘To mu je žena.’ I onda će me ubiti, a tebi će poštedjeti život. Molim te, reci da si mi sestra, da mi zbog tebe bude dobro i da mi duša ostane živa.”


Čim je Abram ušao u Egipat, Egipćani su vidjeli da mu je žena vrlo lijepa. Vidjeli su je i faraonovi knezovi pa su preporučili pred faraonom, i tako su je odveli u njegov dvor.

Zbog nje je faraon bio dobar prema Abramu, pa je Abram stekao
ovaca, goveda i magaraca, slugu i sluškinja, magarica i deva.

Tada je Gospod zbog Sare, Abramove žene, pustio na faraona i njegov dom velika zla. Zato je faraon pozvao Abrama i rekao mu:

„Šta si mi to učinio? Zašto mi nisi rekao da ti je žena? Zašto si rekao: ‘Ona mi je sestra’, tako da sam namjeravao da je uzmem za ženu?

A sada, evo ti tvoje žene. Uzmi je i idi!”

Faraon je izdao i zapovijed svojim ljudima da isprate njega i njegovu ženu i sve što je imao.” 1. Moj. 12. 11-20


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d