” Gospod Bog, stvorio je čovjeka od zemaljskog praha i udahnuo mu u nozdrve dah života, i čovjek je postao živa duša.” 1. Moj. 2

Stvorio ga je od zemaljskog praha (čestica) Ili zemaljskih elemenata. 99% čovječjeg
tijela čine vodik, kisik, ugljen i azot, a
oko 1% svi ostali elementi. Izraz za zemlju na
hebrejskom jeziku je „adama”.

“Gospod Bog je od zemlje stvarao i sve divlje životinje poljske i sva stvorenja koja lete po nebesima… ” 1.Moj . 19.2

“Gospod Bog je pustio dubok san na čovjeka, i
dok je čovjek spavao, uzeo mu je jedno
rebro i zatim je to mjesto popunio mesom.

Gospod Bog je od rebra koje je uzeo
čovjeku načinio ženu i doveo je čovjeku. ” 1. Moj. 2. 21-22


Bog je od zemlje stvarao sve divlje životi-


∗ 2,12 „Bdel” je mirisna smola slična smirni. ∗ 2,14 Hebrejsko ime za reku Tigar.
nje poljske i sva stvorenja koja lete po
nebesima, i dovodio ih je pred čoveka da
vidi kako će koje stvorenje nazvati. Kako
je čovek nazvao svaku živu dušu, tako joj
je bilo ime. 20 Tako je čovek davao imena
svoj stoci i svim stvorenjima koja lete po
nebesima i svim divljim životinjama poljskim, ali se za čoveka nije našla pomoćnica koja bi ga dopunjavala. 21 Zato je
Gospod Bog pustio dubok san na čoveka, i
dok je čovek spavao, uzeo mu je jedno
rebro i zatim je to mesto popunio mesom.
22 Gospod Bog je od rebra koje je uzeo
čoveku načinio ženu i doveo je čoveku.
23 Tada je čovek rekao: „Evo napokon
kost od mojih kostiju. I meso od mog mesa. Neka se zove čovečica,∗
jer je uzeta od
čoveka.” 24 Zato će čovek ostaviti svog
oca i svoju majku i prionuće uz svoju ženu
i oni će postati jedno telo. 25 Oboje su bili
goli∗
, čovek i njegova žena, ali se nisu


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d