” Tada je Bog stvorio čovjeka po svom obličju, stvorio ga je po Božjem obličju – stvorio je muškarca i ženu. ” 1.Moj. 1.27

“I reče Bog: »Načinimo čovjeka na svoju sliku, sebi slična, da bude gospodar…” 1. Moj. 26.1

“Zatim Bog reče: „Hajde načinimo
čovjeka po svom obličju, sličnog nama, i
neka vlada nad morskim ribama, nad stvorenjima koja lete po nebu, nad stokom, nad svom zemljom i nad svim drugim životinjama što se miču po zemlji.” ” 1. Moj 1.26

” Zatim Bog reče: „Evo, dajem vam
sve bilje koje nosi sjeme po svoj zemlji, i
sve drveće s plodovima u kojima je sjeme.
Neka vam to bude za hranu.
” 1. Moj. 1.29

“Zatim ih je Bog blagoslovio i rekao im: „Rađajte se i množite
se, napunite zemlju i vladajte njom, i budite gospodari nad morskim ribama i stvorenjima koja lete po nebu i nad svim stvorenjima što se miču po zemlji.”
1. Moj.1.28

Gospod Bog je zasadio vrt u Edenu, prema
istoku, i tamo je smjestio čovjeka koga je
stvorio.
” 1. Moj.2.8

” Gospod Bog je uzeo čovjeka i smjestio ga u edenski vrt da ga obrađuje i da se brine o njemu.” 1. Moj. 2.15


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d blogeri kao ovaj: