Najduže živući čovjek na zemlji – Metuzalem, sin Henokov. Sin čovjeka, koga je Bog usred njegovih dana uzeo k sebi bez da je umro.

” Kada je Enoh (Henok) imao šezdeset i pet
godina, rodio mu se Metuzalem
(Metušalah)

Nakon što mu se rodio Metuzalem, Enoh je hodio
s Bogom još trista godina. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri. Tako je Enoh živio ukupno trista šezdeset i pet godina.

Enoh je sve vreme hodio pobožno. Zatim je nestao, jer ga je Bog uzeo.

Kada je Metuzalem imao sto osamdeset i sedam godina, rodio mu se Lameh. Nakon što mu se rodio Lameh, Metuzalem je živio još sedamsto osamdeset i dvije godine. Za to vrijeme rodilo mu se još sinova i kćeri.

Tako je Metuzalem živio ukupno devetsto šezdeset i devet godina,
a zatim je umro. ” 1. Moj. 5 21-27

Ime Metuzalem je postalo opći sinonim za sva živa bića dugog vijeka.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d