“Ali golubica nije našla mjesto gdje bi stala svojom nogom… On je ispružio ruku, uzeo i unio u barku. Onda je sačekao.., ponovo pustio iz barke. Predveče se vratila, i gle, u kljunu je imala tek otkinut maslinov list. Onda je sačekao.., pustio golubicu. Ali ona se više nije vratila.” 1.Moj.8. 9-10

“A vode su prekrivale
zemlju sto pedeset dana. 1. Moj. 7.24

“Zatim se Bog sjetio Noa…” 1. Moj.8.1

” Tako je Noa poslije četrdeset dana otvorio prozor na barci koju je bio napravio. Zatim je poslao gavrana koji je odletao i doletao sve dok se vode na zemlji nisu isušile.
Kasnije je pustio golubicu da vidi da li su se vode povukle s površine zemlje.
Ali golubica nije našla mjesto gdje bi stala
svojom nogom, pa se vratila kod njega u
barku jer su vode još uvijek pokrivale cijelu površinu zemlje.

On je ispružio ruku, uzeo ju je i unio u barku.

Onda je sačekao još sedam dana, pa je ponovo pustio golubicu iz barke. Predveče mu se golubica vratila, i gle, u kljunu je imala tek otkinut maslinov list.

I tako je Noa saznao da su se vode povukle sa zemlje.

Onda je sačekao još sedam dana. Zatim je pustio
golubicu, ali se ona više nije vratila.


A do šesto prve godine, prvog mjeseca, prvog dana u mjesecu, vode na zemlji su se povukle. Noa je otkrio krov na barci i pogledao, i gle, površina zemlje se osušila.
.” 1.Moj.8. 6-13

Tada je Noa izašao… ” 8.18
“Podigao oltar
prinio je na oltaru žrtve paljenice. ” 8.20

Gospod je osjetio ugodan miris. Zato je Gospod rekao u svom
srcu:

„Nikad više neću prokleti zemlju zbog čovjeka, jer je čovjekovo srce sklono zlu od njegove mladosti. I nikad više neću uništiti
sve živo kao što sam to sada učinio.
Dokle god bude, zemlje neće nestati ni
sjetve ni žetve, ni hladnoće ni vrućine, ni
ljeta ni zime, ni dana ni noći.” “

1. Moj. 8.21-22

Bog je još rekao: „Ovo je znak saveza koji sklapam s vama i sa svim živim
dušama koje su s vama, za sve naraštaje, dovijeka.

Svoju dugu stavljam u oblak, i ona će služiti kao znak saveza između
mene i zemlje. I kad god navučem oblak nad zemlju, tada će se u oblaku
pojaviti duga. Ja ću se sjetiti saveza između mene i vas i svih živih duša svake vrste. I nikada više od voda neće nastati
potop da uništi sva stvorenja.

Duga će se pojaviti u oblaku, i ja ću je vidjeti i sjetit ću se saveza koji će dovijeka trajati između mene i svih živih duša, svih stvorenja na
zemlji.”

“Zatim je Bog rekao Nou i njegovim
sinovima:

„Evo, sklapam savez s vama i s vašim potomstvom posle vas, i sa
svim živim dušama koje su s vama, s pticama, sa stokom, sa svim drugim zemaljskim stvorenjima što su s vama – sa svim
što je izašlo iz barke, sa svim stvorenjima na zemlji.

Sklapam savez s vama: Nikada više nijedno stvorenje neće izginuti
od voda potopa, i nikada više neće biti
potopa da opustoši zemlju.”

Bog je još rekao:

„Ovo je znak saveza koji sklapam s vama i sa svim živim
dušama koje su s vama, za sve naraštaje, dovjeka.

Svoju dugu stavljam u oblak, i ona će služiti kao znak saveza između
mene i zemlje.

I kad god navučem oblak nad zemlju, tada će se u oblaku
pojaviti duga.

Ja ću se sjetiti saveza između mene i vas i svih živih duša svake
vrste. I nikada više od voda neće nastati potop da uništi sva stvorenja. Duga će se pojaviti u oblaku, i ja ću je vidjeti i sjetit ću se saveza koji će dovijeka trajati između mene i svih živih duša, svih stvorenja na
zemlji.”

Bog je ponovo rekao Noju:
„Ovo je znak saveza koji sklapam sa svakim stvorenjem na zemlji.”

1. Moj 9. 8-17

∗ 8,20 Žrtva (heb. „korban”) doslovno znači
„približiva


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d