Zar Sudija cijele zemlje neće činiti ono što je pravo?” 1. Moj. 18.25

17 Tada Gospod reče:
„Zar da od Abrama krijem šta ću učiniti?
18 Od Abrama će postati velik i moćan narod, i preko njega će se blagosloviti svi narodi na zemlji. 19 Jer poznadoh da će
zapovjediti svojim sinovima i svom domu poslije sebe da se drže Gospodnjeg puta čineći pravdu i sud, tako da će Gospod
ispuniti na Abramu ono što je rekao za njega.”

20 Gospod zatim reče: „Velike su pritužbe na Sodom i na Gomor, i njihov je grijeh veoma težak.

21 Odlučio sam sići i vidjeti je li zaista rade to zbog čega vika dopire do mene, i da znam ako nije tako.”

22 Tada su se oni ljudi okrenuli odande i krenuli u Sodom,

a Gospod je još uvijek stajao pred Abramom. 23

Tada mu Abram reče:

„Hoćeš li zaista pogubiti pravednika zajedno sa zlim?

24 Možda u gradu ima pedeset pravednika. Zar ćeš ih
zaista pogubiti, ne oprostivši tom mjestu
zbog tih pedeset pravednika koji su u njemu?

25 Ti nikada ne bi tako postupio i pogubio pravednika zajedno sa zlim, tako da se pravednom desi isto što i zlom!

Ti to nikada ne bi učinio!”

Zar Sudija cijele zemlje neće činiti ono što je pravo?”

26 Tada Gospod reče:

„Ako u Sodomu nađem pedeset pravednika, zbog njih ću oprostiti cijelom gradu.”

27 Ali Abram na to reče:
„Molim te, saslušaj me. Iako sam prah i pepeo usuđujem se da govorim Gospodu.
28 Možda pravednika bude pet manje od pedeset.

Hoćeš li zbog tih pet uništiti čitav grad?”

A Bog odgovori: „Neću ga uništiti ako ih tamo nađem četrdeset i pet.”

29 Abram opet reče: „Možda ih se tamo nađe četrdeset.”

A on reče: „Neću to učiniti zbog tih četrdeset.”

30 Ali Abram nastavi:
„Molim te, Gospode, nemoj se razgnneviti, nego mi dopusti da još nešto kažem: Možda se tamo nađe trideset pravednika.”

A Bog na to reče: „Neću to učiniti ako ih tamo nađem trideset.”

31 Abram opet reče: „Molim te, saslušaj me. Usuđujem se
da govorim Gospodu još jednom. Možda se tamo nađe dvadeset pravednika.”

A Bog odgovori: „Neću ga uništiti zbog tih dvadeset.”

32 Na kraju Abram reče: „Molim te, Gospode, nemoj se razgnjeviti, nego
mi dopusti da progovorim samo još jednom:

Možda se tamo nađe deset pravednika.”

A Bog odgovori: „Neću ga uništiti zbog tih deset.”

33 Kada je završio razgovor s Abramom, Gospod je otišao svojim
putem, a Abram se vratio u svoje mjesto.
! 1. Moj 18