“A Jakov je ostao sam. I onda se Čovjek hrvao s njim sve do osvitka zore… “Vidio sam Boga licem u lice, i ostao sam na životu.” Baš je sunce nad njim ogranulo, kad je prošao Peniel…”

“Izbavi me, molim, iz ruke mojega brata,
iz ruke Ezavove, jer se bojim da ne dođe i
ne pobije nas i majke s djecom.”
1. Moj. 32.7

“Tako je otišao dar naprijed pred njim, a
on je sam ostao onu noć u taboru.
Ipak se dignuo još one noći, uzeo je
obje svoje žene, i obje svoje sluškinje i
svojih jedanaest sinova i prešao gaz Jaboka.
Uzeo ih, preveo preko potoka i onda
ostalo svoje imanje prenio prijeko.

A Jakov je ostao sam;

i onda se Čovjek hrvao s njim sve do osvitka zore.
I kad je On vidio da ga ne može nadjačati, taknuo je zglob njegova kuka, tako da se Jakovu iščašio kuk iz zgloba dok se hrvao s Njim.
A On je rekao: “Pusti me jer je zora već osvanula.”

Ali on je odgovorio: “Ne puštam te dok me ne blagosloviš.”
A on mu rekao: “Kako ti je ime?” On je odgovorio: “Jakov.”
A On je rekao: “Od sada se više nećeš zvati Jakov, nego Izrael, jer si se borio s Bogom i s ljudima i nadjačao si.”

Onda ga Jakov zamolio, rekavši: “Molim te reci mi svoje ime.”

On je rekao: “Zašto me pitaš za moje Ime?”

I On ga ondje blagoslovio.

Check out these places where the sun never sets! - Education Today News

I Jakov nadjene onom mjestu ime Peniel, jer je rekao:

“Vidio sam Boga licem u lice, i ostao sam na životu.”
Baš je sunce nad njim ogranulo, kad je prošao Peniel,

a on je hramao zbog svojega kuka.
zato Izraelovi sinovi sve do današnjega dana ne jedu mišicu na bedrenom zglobu, jer je On taknuo zglob Jakovljeva
kuka, po mišici koja se stegnula.” Moj. 32. 21-32

“Kad je Jakov podignuo oči, opazio je
Ezava gdje dolazi sa četiri stotine ljudi. Tako je on razdijelio djecu na Leu i
Rahelu i obje sluškinje. Sprijeda je postavio sluškinje i njihovu
djecu, a za njima Leu i njezinu djecu, a najposlije Rahelu s Josipom.

A sam je pošao pred njima i poklonio se sedam puta do zemlje dok se nije približio svojem bratu.
Ezav mu je potrčao u susret, zagrlio ga, pao mu oko vrata i poljubio ga, a obojica su zaplakali.
I on je podignuo svoje oči, vidio žene i djecu, i zapitao: “Tko su ovi stobom?”

A on je odgovorio: “To su djeca koju je Bog
milostivo darovao tvojem sluzi.”
1. Moj. 33. 1-5


10 A Jakov je rekao: “Ne, ako sam našao
naklonost u tvojim očima, onda primi moj
dar iz moje ruke, jer gledam u tvoje lice
kao što se gleda u Božje lice, i ti si tako
zadovoljan sa mnom.
11 Molim te, primi moj pozdravni dar što
sam ti ga doveo, jer mi je Bog bio milostiv
imam svega dosta.” I on ga nagovorio, i
on je primio. “


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d