” I Bog je ČUO njihove jecaje i SJETIO se svog saveza s Abramom, Izakom i Jakovom. Bog je POGLEDAO na Izraelove sinove i sve to VIDIO.”

“I Mojsije je pristao živjeti kod tog
čovjeka, koji mu je dao svoju kćer Seforu.
Ona je rodila sina, a on mu je dao ime
Geršom∗ jer, kao što je rekao: „Postao
sam došljak u tuđoj zemlji.”

Poslije mnogo vremena egipatski
kralj je umro. Ali Izraelovi sinovi su još
uvijek uzdisali zbog ropstva i jadikovali su, i
njihov vapaj za izbavljenjem iz ropstva
uzdizao se k Bogu. I Bog je čuo njihove jecaje i sjetio se svog saveza s Abramom, Izakom i Jakovom.

Bog je pogledao na Izraelove sinove i sve to vidio.” 2. Moj. 2. 21-25


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d blogeri kao ovaj: