Mojsije reče Bogu: „Ako dođem kod Izraelovih sinova i kažem im: ‘Bog vaših praočeva poslao me je k vama’, a oni me upitaju: ‘Kako mu je ime?’ Šta da im kažem?” Tada Bog reče Mojsiju: „Ja sam Onaj koji Jeste… kaži: ‘Onaj koji Jeste poslao me je k vama… kaži: ‘Gospod, Bog vaših praočeva, Bog Abramov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me je k vama.’ To je moje ime dovijeka i to je moj spomen iz naraštaja u naraštaj. “

“Mojsije je pasao stado midijanskog svećenika Jetora,∗
svog tasta. Tjerajući stado iza pustinje, na kraju je stigao do gore Božje, do Horeba.∗ 2 Tada mu se pojavio Gospodnji anđeo u ognjenom plamenu iz grma. On se zagledao, a grm je gorio ali nikako nije sagorijevao. 3
Mojsije je rekao: „Idem pogledati ovo veliko čudo, zašto grm ne sagorijeva.” 4 Kad je Gospod Bog video kako prilazi da
bolje pogleda, pozvao ga je iz grma: „Mojsije! Mojsije!” A on je odgovorio: „Evo me.” 5 Tada mu reče: „Ne prilazi ovamo. Izuj sandale sa svojih nogu, jer je mjesto na kome stojiš sveta zemlja.”
6 Zatim reče: „Ja sam Bog tvog oca, Bog Abramov, Bog Izakov i Bog Jakovljev.” Tada je Mojsije zaklonio svoje lice, jer se bojao GLEDATI u Boga. 7 Gospod je još REKAO:

„VIDIO sam nevolju svog naroda u Egiptu, ČUO sam njihov vapaj zbog onih koji ih tjeraju na rad i DOBRO ZNAM muke koje podnose. 8 Zato sam SIŠAO DA IH IZBAVIM iz ruku Egipćana i da ih IZVEDEM iz te zemlje i da ih DOVEDEM u dobru i prostranu zemlju, u zemlju u kojoj teče med i mlijeko, tamo gdje žive Kananci, Hetiti, Amoreji, Ferezeji, Hiveji i Jebuseji. 9 I evo, vapaj Izraelovih sinova DOPRO JE DO MENE i VIDIO SAM kako ih Egipćani tlače. 10 A sada idi, jer ću te POSLATI kod faraona da IZVEDEŠ MOJ NAROD, Izraelove sinove, iz Egipta.”
11 Ali Mojsije reče Bogu: „Tko sam ja da idem kod faraona i da izvedem Izraelove sinove iz Egipta?” 12 A on mu odgovori: „Ja ću biti s tobom, i ovo će ti biti znak da sam te ja poslao: kad izvedeš narod iz Egipta, služit ćete Bogu na ovoj gori.”
13 Ali Mojsije reče Bogu: „Ako dođem kod Izraelovih sinova i kažem im: ‘Bog vaših praočeva poslao me je k vama’, a oni me upitaju: ‘Kako mu je ime?’ Šta da im kažem?”

14 Tada Bog reče Mojsiju: „Ja sam Onaj koji Jeste.”
I još reče: „Ovako kaži Izraelovim sinovima: ‘Onaj koji Jeste
POSLAO me je k vama.’”

15 Tada Bog još jednom reče Mojsiju: „Ovako kaži Izraelovim sinovima:
‘Gospod, Bog vaših praočeva, Bog Abramov, Bog Izakov i Bog Jakovljev, poslao me je k vama.’ To je moje ime dovijeka i to je MOJ SPOMEN iz naraštaja u naraštaj. ” 2. Moj. 3


***

“Isus im odvrati: Zaista, zaista, kažem vam, prije nego je Abraham bio, Ja Jesam.” (Ivan 8,58)

“Ja Jesam” označava vječnu prisutnost; prošlost, sadašnjost i budućnost kod Boga su iste.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d blogeri kao ovaj: