Gospod reče Mojsiju: „Sada ćeš vidjeti što ću učiniti faraonu. Snažna ruka natjerat će ga da ih pusti i snažna ruka natjerat će ga da ih istjera iz svoje zemlje.” 2. Moj. 6.1.

“2 Bog zatim reče Mojsiju: „Ja sam Jahve.

3 Ja sam se pojavio Abramu, Izaku i Jakovu kao Bog Svemoćni, ali svojim imenom Jahve nisam im se objavio.
4 I sklopio sam svoj savez s njima da ću im dati kanansku zemlju, zemlju u kojoj su živjeli kao stranci. 5 I ja sam čuo jecaje Izraelovih sinova, koje Egipćani drže u ropstvu, i sjetio sam se svog saveza.
6 Zato reci Izraelovim sinovima: ‘Ja sam Jahve i ja ću vas osloboditi bremena koje su vam nametnuli Egipćani i izbavit ću
vas iz ropstva u kom vas drže. Oslobodit ću vas podignutom mišicom i strogim presudama.

7 Uzeću vas za svoj narod i bit ću vam Bog. I znat ćete da sam ja Jahve, vaš Bog, koji vas oslobađa egipatskog bremena. 8 Dovest ću vas u zemlju za koju sam podigao ruku zaklinjući se da ću je dati
Abramu, Izaku i Jakovu, i daću vam je. Ja sam Jahve.’”

” 2. Moj. 3


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d