Gospod reče Mojsiju: „Evo, postavljam te da budeš bog* faraonu. A tvoj brat … bit će ti prorok.” 2.Moj, 7.1

  • *Bog

7,1 Ovdje je upotrijebljena riječ „elohim”, množina veličanstva (vladara, velike i znamenite ličnosti – vidi Izl. 11,3) od „El” (bog, moćan,
silan), slično kao u 1. Mojsijevoj 1:1.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d