“Kad je rosa nestala, po pustinji je ležalo nešto fino poput pahuljica, fino kao inje po zemlji… Pitali su jedan drugog: „Šta je ovo?… Mojsije reče: „To je kruh koji vam Jahve daje…” 14-15 “Ne zaboravite da vam je Jahve dao subote…” 2. Moj.16.29. “A šestog dana nakupili su dvaput više (mane), dva omera po osobi.”22.

“Izraelov dom je tu hranu nazvao
„mana.” Ona je bila bijela kao sjeme korijandera, a imala je okus kolača od meda.” 16.31

Zato je Gospod rekao Mojsiju:
„Dokle ćete odbijati da držite moja uputstva i moje zakone?

Ne zaboravite da
vam je Gospod dao subote. Zato vam
šestog dana daje kruha za dva dana. Neka
svako ostane na svom mjestu. Sedmog
dana nitko da ne odlazi sa svog mjesta.”
I narod je počivao sedmog dana.
” 28-30

„Subota”, ili Šabat na hebrejskom,
znači „počinak, odmor, mirovanje”. Šabat počinje u petak, sa zalaskom sunca, i traje do subote, do zalaska sunca. Prema biblijskom kalendaru, Šabat je sedmi dan u sedmici.

„Mana” vjerovatno potiče od hebrejskog izraza „ma hu”, što znači „Šta je ovo?”
Vidi 15. stih ovog poglavlja.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d