A sutradan je Mojsije sjeo suditi narodu.

3 A sutradan je Mojsije sjeo suditi narodu, a narod je stajao pred Mojsijem od jutra do mraka.

14 Mojsijev tast je vidio sve što je on činio za narod, pa mu
je rekao: „Zašto se toliko baviš narodom?
Zašto sam sjediš, a cijeli narod stoji pred tobom od jutra do mraka?”

15 A Mojsije je odgovorio svom tastu: „Zato što narod dolazi kod mene da pita Boga za savjet. 16 Ako imaju nekakav spor, oni ga iznesu meni da presudim između jedne i druge strane i da im obznanim odluke Boga i njegove zakone.”
17 Na to je Mojsiju njegov tast rekao:

„Ne radiš dobro. 18 Sigurno ćeš se umoriti i ti i ovi ljudi koji su s tobom, jer je taj posao prevelik teret za tebe. Ne možeš sam to raditi. 19 Poslušaj sada moj glas. Ja ću te savjetovati, i Bog će biti s tobom.

Ti zastupaj narod pred Bogom i njihove sporove iznosi pred Boga. 20 Poučavaj ih propisima i zakonima, i pokazuj im put kojim treba da idu i ono što trebaju raditi.

21 A iz svega naroda izaberi ljude sposobne, bogobojazne, pouzdane, koji mrze nepravedni dobitak, i postavi ih za poglavare nad hiljadu ljudi, poglavare nad sto ljudi, poglavare nad pedeset ljudi i poglavare nad deset ljudi. 22 Neka oni sude narodu kad god bude potrebno. Svaki veći spor neka iznesu tebi, a svaki manji spor neka sami riješe kao sudije.

Olakšaj sebi teret i neka ga i oni nose s tobom. 23
Ako tako uradiš i Bog ti to odobri, moći ćeš izdržati, a i cijeli ovaj narod u miru će ići svojoj kući.”
24 Mojsije je odmah poslušao glas svog tasta i učinio sve što mu je rekao. 25 Mojsije je izabrao sposobne ljude iz cijelog
Izraela i postavio ih za poglavare nad narodom, kao poglavare nad hiljadu ljudi, poglavare nad sto ljudi, poglavare nad pedeset ljudi i poglavare nad deset ljudi.
26 Oni su sudili narodu kad god je trebalo. Teže sporove iznosili su Mojsiju, a sve manje sporove sami su rješavali kao sudije.


27 Posle toga Mojsije je ispratio svog tasta i on je otišao u svoju zemlju.
~

2. Moj. 18.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d