” ‘Vidjeli ste.., kako sam vas nosio na orlovim krilima, i doveo vas k sebi.” 1. Moj. 19.4

Gore: Brdo Sinaj. Drugi nazivi: Mt., Mount, Jabal, Gebel, Gabal, Djebel, Djabal – Horeb, Moses, Musa, Mousa, Moussa

” ‘Vidjeli ste šta sam učinio Egipćanima,

kako sam vas nosio na orlovim krilima

i doveo vas k sebi.

A sada, ako budete dobro slušali moj glas i držali se mog saveza,

bit ćete moje blago između svih drugih naroda,

jer je sva zemlja moja.

I bit ćete mi kraljevsko svećenstvo

i sveti narod.’

To su riječi koje trebaš reći Izraelovim sinovima.” 1.Moj. 17.4-6

” Poslije toga cijeli narod je jednoglasno odgovorio:

„Sve što je Gospod rekao spremni smo činiti.”


Mojsije je te riječi naroda odmah prenio Gospodu
.” 8.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d