“Gust oblak pokrio je goru i začuo se veoma glasan zvuk roga, tako da je cijeli narod koji je bio u logoru zadrhtao… Iz nje se dizao dim kao dim iz velike peći, i sva se gora strašno tresla.” 2. Mojsijeva

“16 A kad je trećeg dana osvanulo jutro, počelo je da grmi i da sijeva. Gust
oblak pokrio je goru i začuo se veoma glasan zvuk roga, tako da je cijeli narod koji je bio u logoru zadrhtao. 17 Tada je Mojsije izveo narod iz logora u susret Bogu, i oni su stali u podnožju gore.

18 Gora Sinaj se sva dimila, jer je Gospod sišao na nju u ognju. Iz nje se dizao dim kao dim iz velike peći, i sva se gora strašno tresla. 19
Dok je zvuk roga postajao sve jači, Mojsije je govorio, a Bog mu je odgovarao silnim glasom.
20 Tako je Gospod sišao na goru Sinaj, na vrh gore.

Gospod je pozvao Mojsija na vrh gore, i Mojsije se popeo.” 2. Moj. 19

“18 I cijeli narod je video gromove, munje, zvuk roga i goru koja se dimila. Kad je narod to video, zadrhtao je i držao se podalje. 19 Onda su rekli Mojsiju: „Ti nam govori, a mi ćemo slušati. Neka nam ne
govori Bog da ne pomremo.” 20 A Mojsije je rekao narodu: „Ne bojte se, jer je Bog došao da vas iskuša i da stalno imate strah od njega da ne biste griješili.” 21 I narod je stajao podalje, a Mojsije je prišao gustom
tamnom oblaku gdje je bio Bog.
22 Gospod je rekao Mojsiju: „Ovako kaži Izraelovim sinovima:

‘Vidjeli ste da sam vam govorio s nebesa. “ 2. Moj. 20


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d