“Svatko tko je spremnog srca neka donese kao prilog Gospodu zlato, srebro… vunu, kožu, balzam, tkanine…”

“4 Mojsije je još rekao cijelom zboru Izraelovih sinova: „Ovo je riječ koju je Gospod uputio: 5 ‘Skupite među sobom prilog za Gospoda. Svatko tko je spremnog srca neka donese kao prilog Gospodu zlato, srebro, bakar, 6 plavo predivo, vunu purpurne boje, skerletnu tkaninu, fino laneno platno, kozju dlaku, 7 crveno obojene ovnujske kože, kože od jazavca, akacijino drvo, 8 ulje za osvjetljenje, balzam za ulje za pomazanje i za mirisni kâd, 9 oniksovo kamenje i drugo kamenje za umetanje u efod i u naprsnik.‘

10 Neka svi oni među vama koji su vješti dođu i naprave sve za šta je Gospod dao upute: 11 sveti šator i njegov pokrivač, kuke, …. zavjese za dvorište, stubove i postolja, zavjesu na ulazu u dvorište, 18
klinove za šator, klinove za dvorište i njihova uža, 19 pletenu…

. 21 Zatim su svi koje je srce navelo, svi koji su to željeli, došli i
donijeli prilog Gospodu za izgradnju šatora od sastanka, za svu službu u njemu i za svetu odjeću.

22 Dolazili su i muškarci i žene, svi koji su bili spremnog srca. Donosili su ukrasne kopče, minđuše, prstenje i ženski nakit, raznovrsne predmete od zlata – svi koji su Gospodu posvetili prinos u zlatu.

23 I svi oni kod kojih se našlo plavog prediva, vune purpurne boje, skerletne tkanine, finog lanenog platna, kozje dlake, crveno obojenih ovnujskih koža i koža od jazavca, donosili su ono što su imali.

24 Svi oni koji su prilagali srebro i bakar donosili su prilog Gospodu.

I svi kod kojih se našlo akacijinog drveta, za svaki posao u službi, donosili su ga.
25 Sve vješte žene prele su svojim rukama i donosile ono što su isprele: plavo predivo, vunu purpurne boje, skerletnu tkaninu i fino laneno platno.

26 Sve vješte žene koje je srce podstaklo prele su kozju
dlaku.

27 Poglavari su donosili oniksovo kamenje i drugo kamenje za umetanje u efod i u naprsnik, 28 balzam i ulje za osvjetljenje, za pomazanje i za mirisni kâd.

29 Svi muškarci i sve žene koje je srce podstaklo da donesu nešto za sav posao koji je Gospod preko Mojsija dao upute da se uradi, učinili su to.

Izraelovi sinovi su donosili dobrovoljni prinos Gospodu.

30 Zatim je Mojsije rekao Izraelovim sinovima: „Evo, Gospod je pozvao po imenu Bezalela, sina Urija, Hurovog sina, iz Judinog plemena.

31 On ga je napunio Božjim Duhom da bi imao mudrost, razboritost i znanje i da bi bio vješt u raznovrsnim poslovima, 32 da pravi nacrte, da radi sa zlatom, srebrom i bakrom,

33 da obrađuje kamenje i da ga umeće, i da radi s drvetom i vješto izrađuje raznovrsne predmete. 34 Dao mu je sposobnost da
poučava druge, njemu i Elijabu, Ahisamahovom sinu, iz Danovog plemena.

35 Obdario ih je vještinom da rade svaki posao, da vezu, da tkaju plavo predivo, vunu purpurne boje, skerletnu tkaninu i fino laneno platno,

da rade na razboju, da znaju raditi svaki posao i praviti nacrte.” 2. Moj 35

„31 On ga je napunio neka radi, a s njim i Elijab i svi vješti ljudi koji imaju mudro srce i kojima je Gospod dao mudrost i razboritost za te stvari, da bi znali raditi sve poslove u svetoj službi točno onako kako je Gospod dao upute.” 2. Moj 36.1


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d