“… pa će sve skupštine znati da sam ja onaj koji ispituje bubrege i srca. ” Otk. 2.23

Ispituje bubrege – Ili: „unutrašnje biće i motive”.

“Ali ti, Jahve nad Vojskama, koji pravedno sudiš, koji ispituješ srca i bubrege, daj da vidim kako se njima osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju.” Jer. 11.20

Ja, Jahve, istražujem srca i ispitujem bubrege, da bih dao svakom po njegovu vladanju, prema plodu ruku njegovih.” Jer.17.10

O Jahve nad Vojskama, koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju.. Jer 20.12