” Onaj tko živi u skrovitom zaklonu Svevišnjeg (Najvećeg)…” Ps. 91.1

” Ja ću reći, o Jahvi,

„ ( Ti si) Moje utočište i tvrđava moja, Bog moj, ja ću vjerovati u Njega.” Ps.91.2

“Nećeš se bojati… “ Ps.91.5

” Zato što ti Jahve (Yahweh), utočište.
Najvećeg si učinio tvojim mjestom prebivanja. “
Ps.91.9


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d