“O Jahve, ti ćeš bdjeti nad nama, od naraštaja ovog čuvat’ nas svagda, pa nek’ se okolo vrzu zlotvori, nek’ se izdižu ljudi najgori.” Ps.12.7,8 (8,9)


(12:3) Svatko laže svome bližnjemu, govori usnama lažljivim i srcem dvoličnim.
(12:4) Istrijebi, Jahve, sve usne lažljive i jezik hvastavi;
(12:5) one što zbore: “Jezik je naša snaga, naše su usne za nas: tko nam što može?”
(12:6) “Zbog nevolje tlačenih i jauka ubogih sada ću ustati – govori Jahve – spasenje donijet’ onom tko ga želi.”
(12:7) Riječi su Jahvine riječi iskrene, srebro prokušano, od zemlje odvojeno, sedam puta očišćeno.
(12:8) O Jahve, ti ćeš bdjeti nad nama, od naraštaja ovog čuvat’ nas svagda,
(12:9) pa nek’ se okolo vrzu zlotvori, nek’ se izdižu ljudi najgori.


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d