” Ta dokle, Jahve, dokle ćeš me zaboravljati? Dokle ćeš skrivati lice od mene?Dokle ću nositi bol u duši…? Dokle će se dušmanin dizat’ na me?” Ps.13.1,2

” …nek’ mi se srce raduje spasenju tvome!


Pjevat ću Jahvi koji mi učini dobro, pjevat ću imenu Jahve Svevišnjeg!”

Ps.13.5,6