“… kako ne bi bili,… naraštaj srcem nestalan i duhom Bogu nevjeran.” Ps. 78.8

” … da (tako) sazna budući naraštaj, i sinovi koji će se roditi da djeci svojoj kazuju
da u Boga ufanje svoje stave i ne zaborave djela Božjih, već da vrše zapovijedi njegove,
kako ne bi bili, kao oci njihovi, naraštaj buntovan, prkosan – naraštaj srcem nestalan i duhom Bogu nevjeran.
Ps 78. 5-9

” A mi, tvoj puk i ovce paše tvoje, slavit ćemo te dovijeka,

kazivat ćemo od koljena do koljena hvalu tvoju! “ 79. 13


Objavljeno

u

autor/ica

Oznake:

%d