Čuj Izraele! Jahve je tvoj Bog! Jahve je jedan!

” Ja i Otac, Jedno smo. ” Isus Krist

Biblija